Oslavte s námi
20 let od založení
Fakulty sociálních
studií MU

Co oslavujeme?

Zdá se to jako chvíle. Za uplynulých 20 let však Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity nastavila standardy společenskovědních oborů v České republice, ovlivnila úroveň výuky společenských věd a prohloubila rozsah bádání ve společenských vědách.

20 let existence FSS znamená celou generaci sociálních vědců, více než 10 000 absolventů, tisíce vědeckých publikací a výzkumů.

Proč oslavujeme?

„Dnes bych už cítil čas na změnu strategie – z růstové bych se obrátil na rozvojovou. Zdroje růstu jsou vyčerpatelné, čeká nás populační pokles a finanční tíseň. Máme dobrou prestiž, takže nás to tak nepostihne, ale musíme si dávat pozor, abychom za další růst neplatili kvalitou."

zakladatel FSS, emeritní děkan, profesor Ivo Možný v roce 2009

„Jako jeden z jejích zakladatelů jsem na fakultu velmi hrdý, protože si myslím, že jsme dokázali něco obrovského. Ve velice krátkém čase jsme se stali společně s pražskou fakultou sociálních věd nejlepšími školami sociálních věd v Česku. Máme mezinárodní úspěchy a kontakty.“

emeritní děkan, profesor Ladislav Rabušic

„Mám štěstí, že navazuji na skvělou zakladatelskou tradici a jsem obklopen lidmi, kteří jsou připraveni dělat věci jinak a přijímají výzvy jako příležitosti k dalšímu zlepšení a prospěchu fakulty. Je důležité, abychom si pěstovali inspirativní atmosféru fakulty a k odpovědnosti za budoucí vývoj přistupovali s odhodláním, které vystihuje vyjádření, že lídr musí vést, aby ostatní mohli následovat.“

děkan Fakulty sociálních studií Břetislav Dančák

Když jsme v polovině 90. let v pracovně profesora Možného na FF promýšleli novou fakultu, asi si málokdo z nás dovedl představit, jak bude silná a úspěšná. Mám radost, že naše fakulta vyniká kvalitním výzkumem, nabízí skvělé vzdělání, je dynamická a otevřená mezinárodnímu prostředí. A současně si zachovává kolegiální a přátelskou atmosféru, což je jeden z ideálů, s nimiž byla založena.

emeritní rektor MU, emeritní děkan FSS, profesor Petr Fiala

Fakulta sociálních studií vznikla při naší společné diskusi v rektorské pracovně s panem profesorem Možným v polovině devadesátých let. Bylo to velmi jednoduché – neměli jsme žádnou opozici a shoda byla jednoznačná. Já jsem argumentoval, že každá slušná univerzita má Department of Social Studies. Pan profesor mne získal argumentem, že lékařské fakulty se zabývají léčením jednotlivců, fakulty sociálních studií se zabývají nemocemi společnosti a přidal barvitý obraz hořících automobilů na pařížských předměstích. Sluší se dodat, že přišel se zásadním stanoviskem, jaké jméno nová fakulta ponese. Díky panu profesorovi jsem pro FSS měl tak trochu slabost. To se projevilo nejen rychlostí vzniku, ale také starostí o její umístění. Fakulta to univerzitě bohatě splatila.

emeritní rektor MU, profesor Eduard Schmidt

„Když jsme ještě sídlili v Gorkého ulici, kde byl dvůr a oplocená zahrada, vždycky jsme na podzim dělali táboráky. Vyučující i studenti se tam veselili a povídali si. Od začátku jsme se snažili vytvářet společenství, aby mezi kantory a studenty nebyla propast.“

emeritní proděkan FSS a emeritní profesor Vladimír Smékal

„Významná pro mne byla změna budov, v nichž fakulta sídlila. Přesun z Arne Nováka do Jaselské ulice a potom do prostor, ve kterých jsme doposud. Byly to impozantní akce, které mohly způsobit hodně stresu, ale tehdejší tajemník Vojtěch Moštěk z nás všech tu potíž snímal s bravurou profesionála a s respektem k práci akademiků, který u tajemníka nemusel být samozřejmostí. Na dvorečku v Jaselské jsme slavnostně vysadili památný strom – jeřáb. Tu a tam ho zajdu zkontrolovat, jestli je v pořádku.“

profesorka Hana Librová
1998

rok vzniku

3482

studentů

10291

absolventů

445

vyučujících

Program akcí

2018

Program:

 • 19:30 slavnostní zahájení
 • 19:40 - 20:40 hudební blok
 • 20:45 - 21:00   Zuzana Sedmáková a Jan Babinec (standardní a latinskoamerické tance)
 • 21:00 - 22:00 hudební blok
 • 22:00 - 22:10  Pine Up Girlz (femine dance)
 • 22:15 - 23:30 hudební blok
 • 23:30  - 24:00  losování tomboly
 • 0:00 závěrečné slovo 
 • 0:00 - 1:00 hudební blok
 • 1:00 ukončení

Večerem nás provází kapela Bratři Galiové and friends

V rámci oslav 20. výročí fakulty uspořádala fakultní knihovna v pátek 2. března Noc v knihovně pro děti zaměstnanců FSS. 17 malých čtenářů plnilo rozličné úkoly na motivy knihy o Petru Panovi, aby na konci objevili pirátský poklad plný odměn a celé dobrodružství zakončili přespáním přímo mezi knihovními regály.

Aula

9 hodin

Slavnostní shromáždění akademické obce a zaměstnanců fakulty

Předání ocenění studentům

Projev předsedy Akademického senátu FSS

Projev děkana FSS

Diskuse

Číše vína

 

12 hodin

Studentská konference držitelů stipendií Inocence Arnošta Bláhy

Atrium FSS

 

10 hodin

Slavnostní zasedání Vědecké rady FSS (veřejně přístupné)

Předání medailí MU a medailí FSS

 

12 hodin

Odhalení bysty zakladatele FSS, emeritního děkana prof. Iva Možného

 

12.30 hodin

Číše vína

 

16 hodin

Setkání absolventů  -> (FB)

 

 • Uložení časové schránky s přáním k 30. výročí založení FSS
 • Výstava dokumentů o založení FSS
 • Architektonické prohlídky budovy FSS
 • Koncerty kapel
 • Vystoupení divadel
 • Akce spolků

FSS má dvacet a to chce pořádnou FSStivalovou oslavu plnou stereotypů!

2 stage, 3 kapely, 4 DJs, jídla a pítí co hrdlo ráčí, polaroid fotka na památku a mnoho dalšího. To vše pod střechou (a na střeše) fakulty, kde jsme zvyklí jen poslouchat přednášky a stresovat se před zkouškou.

Free vstup je samozřejmostí, kapacita omezená pouze prostorem. Tak neváhej a pojď to s námi oslavit. 

P.S. Chceš se přidat se svou troškou do mlýna? Děláš něco, co se hodí na FSStival? Ozvi se nám do zpráv na FB!

Dean Břetislav Dančák invites you to celebrate the 20th anniversary of the Faculty of Social Studies MU.

FSS Medal Ceremony

Musical Performance

Glass of Wine

Série přednášek moderovaných hostitelem, děkanem doc. Břetislavem Dančákem.

Host: Ing. Roman Holý, Ph.D., vedoucí Národnoho centra průmyslu 4.0

18:00 - 20:00

Oslavy 20. výročí založení FSS začaly.

Ples a další akce, které ještě přijdou, shrnuje reportáž MUNI TV.

Historie

1921

 • založena Katedra sociologie (Filozofická fakulta)

1924

 • založena Katedra psychologie (Filozofická fakulta)

1990

 • založena Katedra politologie (Filozofická fakulta)

1994

 • založena Katedra sociální politiky a sociální práce (Filozofická fakulta)

1998

 • vznik Fakulty sociálních studií

 • děkanem zvolen prof. Ivo Možný

 • založena Katedra mediálních studií a žurnalistiky

2000

 • založena Katedra environmentálních studií

2002

 • založena Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií

2004

 • děkanem zvolen prof. Petr Fiala

2005

2011

Kontakt

Fakulta sociálních studií
Masarykova univerzita
Joštova 10 602 00 Brno

tel: 604 177 240

info@fss.muni.cz