Oslavte s námi
20 let od založení
Fakulty sociálních
studií MU

Co oslavujeme?

Zdá se to jako chvíle. Za uplynulých 20 let však Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity nastavila standardy společenskovědních oborů v České republice, ovlivnila úroveň výuky společenských věd a prohloubila rozsah bádání ve společenských vědách.

20 let existence FSS znamená celou generaci sociálních vědců, více než 10 000 absolventů, tisíce vědeckých publikací a výzkumů.

Proč oslavujeme?

„Dnes bych už cítil čas na změnu strategie – z růstové bych se obrátil na rozvojovou. Zdroje růstu jsou vyčerpatelné, čeká nás populační pokles a finanční tíseň. Máme dobrou prestiž, takže nás to tak nepostihne, ale musíme si dávat pozor, abychom za další růst neplatili kvalitou.

zakladatel FSS, emeritní děkan, profesor Ivo Možný v roce 2009

„Jako jeden z jejích zakladatelů jsem na fakultu velmi hrdý, protože si myslím, že jsme dokázali něco obrovského. Ve velice krátkém čase jsme se stali společně s pražskou fakultou sociálních věd nejlepšími školami sociálních věd v Česku. Máme mezinárodní úspěchy a kontakty.“

emeritní děkan, profesor Ladislav Rabušic

„Když jsme ještě sídlili v Gorkého ulici, kde byl dvůr a oplocená zahrada, vždycky jsme na podzim dělali táboráky. Vyučující i studenti se tam veselili a povídali si. Od začátku jsme se snažili vytvářet společenství, aby mezi kantory a studenty nebyla propast.“

emeritní proděkan FSS a emeritní profesor Vladimír Smékal

„Mám štěstí, že navazuji na skvělou zakladatelskou tradici a jsem obklopen lidmi, kteří jsou připraveni dělat věci jinak a přijímají výzvy jako příležitosti k dalšímu zlepšení a prospěchu fakulty. Je důležité, abychom si pěstovali inspirativní atmosféru fakulty a k odpovědnosti za budoucí vývoj přistupovali s odhodláním, které vystihuje vyjádření, že lídr musí vést, aby ostatní mohli následovat.“

děkan Fakulty sociálních studií Břetislav Dančák
1998

rok vzniku

3482

studentů

10291

absolventů

445

vyučujících

Program akcí

2018

Program:

 • 19:30 slavnostní zahájení
 • 19:40 - 20:40 hudební blok
 • 20:45 - 21:00   Zuzana Sedmáková a Jan Babinec (standardní a latinskoamerické tance)
 • 21:00 - 22:00 hudební blok
 • 22:00 - 22:10  Pine Up Girlz (femine dance)
 • 22:15 - 23:30 hudební blok
 • 23:30  - 24:00  losování tomboly
 • 0:00 závěrečné slovo 
 • 0:00 - 1:00 hudební blok
 • 1:00 ukončení

Večerem nás provází kapela Bratři Galiové and friends

Zahájení série přednášek moderovaných hostitelem, děkanem FSS doc. Břetislavem Dančákem.

 • - Slavnostní shromáždění akademické obce a zaměstnanců FSS 
 • - Předání cen děkana FSS
 • - Vyhlášení vítězů soutěže EDIS o nejlepší disertační práce
 • - Předání stipendií I. A. Bláhy za nejlepší bakalářské práce
 • - Konference I. A. Bláhy, studentská konference držitelů stipendia Inocence Arnošta Bláhy, autorů nejlepších bakalářských prací
 • - Výstava dokumentů o založení FSS
 • - Architektonické prohlídky budovy FSS
 • - Slavnostní zasedání vědecké rady FSS
 • - Předání medailí FSS
 • - Odhalení bysty zakladatele FSS, emeritního děkana prof. Iva Možného
 • - Setkání absolventů FSS
 • - Uložení časové schránky s přáním k 30. výročí založení FSS
 • - Výstava dokumentů o založení FSS
 • - Architektonické prohlídky budovy FSS
 • - Koncerty kapel
 • - Vystoupení divadel
 • - Akce spolků

oslava 100. výročí vzniku Československa

Oslavy 20. výročí založení FSS začaly.

Ples a další akce, které ještě přijdou, shrnuje reportáž MUNI TV.

Kontakt

Fakulta sociálních studií
Masarykova univerzita
Joštova 10 602 00 Brno

tel: 604 177 240

info@fss.muni.cz